Có lẽ người đã quên

Có lẽ người đã quên Những thanh âm rộn ràng những buổi sáng Những ánh nắng len lõi qua khe cửa buổi chiều tà Nhạt phai một hôm cánh cửa đóng im lìm Người tận nơi đâu không biết được Chỉ ta hoang hoải những chiều đông Ta nhen đón lửa trước biển khơi Ảm…