Thôi… từ đây

Có lẽ em đến trong tình cờ Có lẽ anh đến bởi tình yêu Có chăng là ong say mật ngọt Có lẽ là anh đang yêu em.   Có lẽ tình cờ có lẽ thôi Làn môi đôi mắt nói bao điều Long lanh sóng nước trên mái tóc Gợi cả hồn anh theo…