Vị đắng cần thiết

 Cà phê đá để uống ngon là lúc đầu mới pha, có như vậy mới thưởng thức được hết vị đắng của cà phê,  rồi khi đá tan ra từ từ, vị đắng cũng nhạt dần. Uống dễ chịu hơn một chút nhưng sẽ không thấy ngon nữa.    Cũng như tách trà nóng,  lúc…