Vị đắng cần thiết

 Cà phê đá để uống ngon là lúc đầu mới pha, có như vậy mới thưởng thức được hết vị đắng của cà phê,  rồi khi đá tan ra từ từ, vị đắng cũng nhạt dần. Uống dễ chịu hơn một chút nhưng sẽ không thấy ngon nữa.    Cũng như tách trà nóng,  lúc…

Thời gian

Thời gian trôi đi, rồi mỗi người mỗi đổi thay. Có khi nhìn lại mình không nghĩ là đã thay đổi như thế. Có thể từ đây đến cuối đời chúng ta không còn gặp nhau nhiều nữa, nhưng chắc rằng với tôi, em vẫn cứ ở đó không đi đâu hết. Ở đó để…

Không đề

Mỗi ngày, ở đâu đó trên thế gian đều có người ra đi và có người chào đón cuộc sống mới. Ra đi nghĩa là lìa xa “cõi tạm” như cố nhạc sĩ Trịnh đã nói vậy. Ra đi là đi đến một nơi mới, nơi hiện hữu trong tâm linh người ở lại. Tôi,…